közzétételi  lista


 

Jelen különös közzétételi listának publikálására a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 24. § (1) bekezdése kötelezi intézményünket.

Közzétevő: Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, 8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Közzététel időpontja: 2020. október 1.

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskolai végzettség

Szakképzettség

egyetem

 

egyetem

 

egyetem

 

egyetem

 

egyetem

 

főiskola

 

főiskola

 

főiskola

 

főiskola

 

főiskola

 

főiskola

 

 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Feladatkör

gimnázium

gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

gimnázium

 

iskolatitkár

gimnázium

 

iskolatitkár

gimnázium

 

iskolatitkár

gimnázium

 

iskolatitkár

 

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye:

 

2019. évi kompetenciamérés – 6. osztály

Ugrás az eredményekre

2019. évi kompetenciamérés – 8. osztály

Ugrás az eredményekre

2019. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

Ugrás az eredményekre

2019. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – 6. osztály

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – 8. osztály

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

Ugrás az eredményekre
 

 

 

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

Év

Évismétlő tanulók száma

2019.

 fő

2018.

 fő

2017.

 fő

2016.

 fő

2015.

 fő

2014.

 fő

2013.

 fő

2012.

 fő

2011.

 fő

2010.

 fő

2009.

 fő

2008.

 fő

2007.

 fő

 

 

 

5. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

A tanórán kívüli kínálatunkról a Pedagógiai Program .... pontja nyilatkozik, mely ide kattintva olvasható el.

A tanórán kívüli kínálatunk szervezésének módját pedig a Házirend ..... pontja határozza meg, mely itt olvasható.

 

6. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai dolgozatok iratásának, kijavításának rendjét az iskolai Házirend ..... Az iskola működési rendje pontja szabályozza, mely itt olvasható.

Iskolánk külön nem szabályozza a hétvégi házi feladatokat

 

7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozóvizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza, melyek ide kattintva érhetők el.

 

8. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok számáról, típusáról és az egyes osztályokban tanulókról információ megtalálható a ...

 

9. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskola által meghirdetett képzési formákról a .....-ban olvashat információkat.

 

10. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

11. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:

A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

 

12. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának a rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely itt olvasható.

 

13. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

Az iskola aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja megtalálható az Az iskola jelene menü Dokumentumok almenüjében, melyek innen is megnyithatók.

 

elérhetőségek

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

OM azonosító: 201170
Székhelye: 8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.
Tel./Fax: 06/87/687-385
e-mail: igazgato@tapolcaialtisk.sulinet.hu
igh@tapolcaialtisk.sulinet.hu
titkarsag@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Intézményvezető: Bajner Imre

Intézményvezető-helyettes: Baksa Júlia


Székhelyintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.
Tel/fax: 06/87/510-243
e-mail: bardos@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Intézményvezető helyettes: Gál Attila

 

Tagintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
 Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye
 
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
 Telefon: 06/87/510-432
 e-mail: batsanyi@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tagintézményvezető: Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi

 

Tagintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8300 Tapolca Kazinczy tér 4.
Tel/fax: 06/87/687-387
e-mail: kazinczy@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tagintézményvezető: Bodor Tamás

TBLÁI 2014 | Webdesign: BC | Oldal tetejére